DOSING|BATCHING|CONVEYING
HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

- Teknik Danışmanlık

Toz ve granül malzemelerin depolanması, taşınması ve dozajlanması konusunda uzman olan firmamız yatırım sürecindeki önemli noktalarda sizleri yönlendirmektedir. Bu amaçla yatırım sürecinde istekleriniz doğrultusunda ihtiyaçların daha iyi belirlenebilmesi için toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda öncelikle prosesin işleyişi tartışılmakta, daha sonra sistemin kaba boyutlandırılması yapılmakta arkasından da gerekli ekipman seçimi genel olarak yapılmaktadır. Yatırım ilerleme sürecinde ise gerekli lojistik desteği ve diğer firmalarla olan iletişimin sağlanması konularında firmamız tecrübelerini sizlere aktarmaktadır.

- Proje Yönetimi

Firmamız tesise ait tüm tüm lay-out yerleşim planlarını hazırlamakta ve kullanılacak makine ve sistem elemanlarının proje adaptasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu aşamada arta kalan temel mühendislik hizmeti olarak proses ve malzeme akışı belirlenerek sistemin yerleşim çizimleri yapılır. Öngörülen bu tasarıma göre detay proje çizimi yürütülür. Bu arada tüm makine ve sistem elemanlarının performans parametreleri hesaplanır ve mühendislik seçimleri yapılır. Kontrol ve otomasyon sisteminin dizaynı ve imalatından sonra montaj ve devreye alma süreci başlatılarak sistem en baştan görüşülen müşteri isteklerine uygun olarak eksiksiz teslim edilir.

- Lojistik

- Saha Montajları

Etkili bir sistem oluşturmak için makinelerin montajının hızlı ve doğru montaj bilgisiyle dikkatli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Montaj ekibimiz sizin için karmaşık işlevleri, tesisat işlerini denetler ve koordine eder.

-  Devreye Alma

Uzmanlarımız çeşitli aşamalarda tesisin devreye alınmasını yürütürler. Mekanik ve elektronik testler gerçekleştirildikten sonra sistemler ürün olmadan çalıştırılır ve denetleyici test edilir. Sonra ürün ile başlangıç gerçekleşir. Sistem optimizasyonu, üretim süreci başladıktan sonra bile devam eder.

- Eğitim

Operatörler sistemin devreye alınması sırasında ya da daha sonra doğru bir şekilde çalışması için eğitilmişlerdir. Eğitim aynı zamanda kaza önleme ve bakım konularını da içerir.

- Servis ve Bakım

Sistemin çalışmasıyla ilgili sorunlar oluşursa etkin danışmanlık hizmetinin sağlanması bizim için önceliklidir.